Услуги и контакт

Основните услуги, които предлагам, са следните:

Курсове за подготовка за раждането

Подкрепа от дула

Виртуална дула

Консултации преди и след раждането

Домашно посещение след раждането

Можете да се свържете с мен: