Какво е обучител за раждане

Сертификатът ми за инструктор по подготовка за раждане.

Накратко

Обучител за раждане (childbirth educator) е немедицински специалист, обучен да подготвя бременните и техните близки за раждането. Сертифицирането в Childbirth International става след 180 часа обучение, фокусирано върху съвременна информация. Целта е максимално да помогнем на своите клиенти да имат практическа подготовка и да вземат информирани решения. Всички професионалисти, обучаващи се и сертифицирани от Childbirth International спазват етичния код на организацията. (Уточнение: аз съм и сертифицирана дула към същата организация, тоест общо съм преминала близо 300 часа обучение). 

За повече информация за курсовете, които водя, вижте тук.

А ето и подробности за тази професия:

Тя е малко позната в България. По света обаче има десетки организации, които обучават такива специалисти.

Обучителите за раждане познават добре процеса на раждане и са специално подготвени да работят с възрастни. Организират курсове и разработват програми за подготовка за раждане, които са много практични и са доста различни от обичайните за България безплатни лекции по темата.

Основната, но не единствена задача на инструктора по подготовка за раждане е да запознае родителите с физиологията на раждането, да има даде практически насоки за всеки етап от него и да им помогне да вземат информирани решения.

Обучителите на Childbirth International, моята сертифицираща организация, Ви подготвят и да реагирате в неочаквана ситуация. Ние Ви учим също да прилагате модела за взимане на решения на CBI. По време на курсовете, които провеждаме, освен, че се учи фактическа информация, се правят и много упражнения и ролеви игри.

Всеки курс обаче е различен, спрямо нуждите и нагласите на участниците в него. Курсовете могат да бъдат групови и индивидуални (семейни). Свържете се с мен, за да запазите своето място!