Какво не е дула

Тъй като в България професията дула не е широко разпространена, често на майките не им е съвсем ясно до къде стигат отговорностите на дулата. Ето някои неща, които дулата НЕ Е и не може да прави:

Дулата не е медицински специалист и не предлага медицинска грижа. Тя е обучена да дава информация, а не съвети, да оказва емоционална подкрепа и да прилага немедицински методи за облекчаване на болката.

Дулата не заменя акушерката и нейните функции не се припокриват с тези на медицинския персонал

Дулата не е адвокат на раждащата жена. Ако има противоречия между вижданията на майката и пероснала, добре е те да бъдат изгладени преди раждането в диалог между двете страни. Ролята на дулата е да подкрепи майката в решенията й и да й помага да се справя с дискомфорта; дулата не може, не трябва и няма да спори с екипа или да взима страна по медицински въпроси. В интерес на всички е ако има конфликти въпроси те да бъдат предварително обсъдени и изчистени.

Дулата не взима Вашите решения и не Ви казва как да постъпите. Няма „правилен“ начин да се роди едно бебе; има избори, които са правилни за Вас. Дулата може да Ви напомни кои неща сте посочили като приоритети в предварителните разговори с нея и в плана си за раждането и да Ви даде информация за опциите Ви. Но майката (евентуално заедно с бащата) взима решенията.

Дулата не може да гарантира определен изход от раждането, например че няма да се стигне до цезарово сечение, или че няма да бъдат правени интервенции.

Дулата не може да говори с персонала от Ваше име – това е нарушение на етичния код на дулите. Дулата би могла да Ви напомни: „Ники, в плана си за раждането беше писала, че не желаеш изкуствено пукане на мехура; искаш ли да обсъдиш това с лекаря?“

Вашата дула ще направи всичко по силите й, за да създаде спокойна, окуражаваща обстановка по време на раждането, да облекчи болката с немедикаментозни техники и да е полезна с малки практични неща. Тя може да Ви помогне да осъзнаете каква привилегия и отговорност е да взимаш решенията за своето раждане и да бъде до Вас, когато е нужен кураж за справяне с предизвикателствата му.

Ако смятате, че подкрепата от мен като дула ще Ви е полезна за Вашето раждане, за мен ще бъде чест да съм до Вас