Организации

Българска асоциация за закрила на пациентите

Здравен отзив – Национална платформа, в която можете да изразите своята пациентска удовлетвореност или да подадете сигнал за нередност. Платформата е създадена от Национална пациентска организация. Сигнали за корупция и злоупотреби се препращат директно и до полицията.

Изпълниелна агенция „Медицински одит“

Ла Лече Лига България – информация и подкрепа за кърмене

Уницеф България

Фондация „Макове за Мери“ – подкрепа за родители, преживели загуба преди, по време или скоро след раждането

Фондация „Нашите недоносени деца“

 ICAN – международна мрежа за информиране за Цезаровото сечение. НПО, чиято кауза е да се намали броят на предотвратими Цезарови сечения, да помогнат на жените да се възстановят след такава операция и да защитават правото на вагинално раждане след Цезарово сечение.