Трябва ли ми дула

Предлагам Ви един интересен начин да изследвате собствените си нужди и нагласи. Ако отговорите на повечето въпроси с „да“, много е вероятно подкрепата на дула по време на бременността и раждането да Ви е от полза.

 • Имате ли нужда да получите повече информация за процеса на раждането?

 • Искате ли да използвате немедикаментозни методи за обезболяване (дишане, масажи, други техники)?

 • Първо раждане ли Ви предстои?

 • Планирате ли вагинално раждане след секцио?

 • При дежурен екип ли планирате да родите?

 • Имате ли нужда от помощ за изготвяне на план за раждането?

 • Имате ли притеснения за медицинския екип, който ще се грижи за Вас по време на раждането?

 • Надявате ли се раждането до протече с минимален брой интервенции и по възможност да избегнете цезарово сечение?

 • Предпочитате ли да избегнете упойките?

 • Страх ли Ви е от раждането?

 • Планирате ли да кърмите?

 • Според Вас висок ли е процентът на цезарови сечения в болницата / на лекаря, при когото планирате да родите?

Тези въпроси, освен да Ви дадат идея дали дулата може да Ви е от полза, могат да Ви помогнат да си изясните и някои основни моменти в подготовката си за раждането и да видите къде стоят приоритетите Ви. Ще се радвам да се свържете с мен, ако искате да обсъдим някои от въпросите по-горе, или да поговорим повече за това с какво дулата би могла да Ви бъде полезна.